Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2016

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 05:41

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε. και Δ.Ε.). Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρΦ.6/304/75662/Γ1/ 21.5.2014 , (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014 ) ΚΥΑ με τίτλο “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)”

Παρακάτω θα δείτε την  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετική με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), ως δικαιολογητικό εγγραφής και φοίτησης στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. της χώρας, από το σχολικό έτος 2015-16. Δείτε επίσης στον επόμενο ενεργό σύνδεσμο  το σχετικό έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.

1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΦΕΚ)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης

Κατηγορία ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Ετικέτες
Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017 02:40

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2008 - 2018

1. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

3. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

4. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

5. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

6. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

7. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

8. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

9. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

10. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

11. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3599/2007(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

Κατηγορία ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Ετικέτες
Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2016 07:40

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ»

 Το Γ.Ν.Πρέβεζας πραγματοποίησε άσκηση μερικής εκκένωσης των νοσηλευτικών μονάδων στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» στις 7-12-2016.

   Στόχος της άσκησης ήταν η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας του ιατρικού-νοσηλευτικού-διοικητικού-τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού του Νοσοκομείου σε έκτακτες ανάγκες.

   Βάση σεναρίου, σεισμός έπληξε την πόλη και δημιουργήθηκε πυρκαγιά στο χώρο της κουζίνας, χρειάστηκε η μεταφορά ασθενών με ειδικές προσωρινές μονάδες (σκηνές) καθώς και διακομιδή σε άλλα νοσοκομεία.

   Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και συνέβαλε στην επιτυχία των ασκήσεων.

   Στην άσκηση συμμετείχαν το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΛΕΚ, Πολιτική Προστασία ο ΕΛΑΣ, και το Λιμεναρχείο .

   Την άσκηση παρακολούθησε ο ιατρός Δημόσιας Υγείας Δ/ντής ΕΚΕΠΥ κ.Νικόλαος Μίχος και εκπρόσωπος της 6ης Υ.ΠΕ κ.Κωνσταντίνος Καρζής.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ετικέτες

Σε απάντηση δημοσιευμάτων μερίδας του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, με αφορμή το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. της 4/10/2016 με ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2246 και με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ», οφείλουμε να παρουσιάσουμε τα παρακάτω:

Ο Αξονικός τομογράφος (διπλής τομής ) του Νοσοκομείου μας εγκαταστάθηκε το 2005 και εξυπηρετεί το σύνολο των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής αναφοράς του Νοσοκομείου μας. Το Νοσοκομείο μας έχοντας διαγνώσει την επερχόμενη ανάγκη αντικατάστασης του Αξονικού τομογράφου, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων, ώστε αυτό να γίνει εφικτό.

 1. Στο Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του Νοσοκομείου μας λειτουργούν:
  1. Ένα ακτινολογικό συγκρότημα που εγκαταστάθηκε το 2005
  2. Ένα Ακτινοσκοπικό συγκρότημα που εγκαταστάθηκε το 2008
  3. Ένα φορητό ακτινολογικό που εγκαταστάθηκε το 2002

Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα υποστηρίζονται τεχνικά με συμβάσεις συντήρησης με κατάλληλα πιστοποιημένους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου μας και έτσι δεν παρουσιάζεται καμία σοβαρή καθυστέρηση στην επισκευή τους, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις αδυναμίας των αντιπροσώπων εταιρειών να ανταποκριθούν σε διαδικασίες άμεσης προμήθειας ανταλλακτικών. Τελικό αποτέλεσμα είναι το υψηλό ποσοστό διαθεσιμότητας των ανωτέρω μηχανημάτων.

 1. Το Ακτινοσκοπικό C-Arm συγκρότημα που λειτουργεί στα χειρουργεία εγκαταστάθηκε το 1998 και για λόγω της παλαιότητάς του το Νοσοκομείο έχει εκκινήσει διαδικασίες αντικατάστασης του.
 2. Στο χειρουργείο λειτουργεί διάταξη διενέργειας λαπαροσκοπικών επεμβάσεων η οποία εγκαταστάθηκε αρχικά το 2000 και πρόθεση του Νοσοκομείου είναι να γίνει προμήθεια νέου εξοπλισμού.
 3. Στο Νευρολογικό Ε.Ι. δεν λειτουργεί από το 2008 Ηλεκτροεγκεφαλογράφος – μυογράφος.
 4. Για τη λειτουργεία του Οφθαλμιατρικού Ε.Ι. το Δεκέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε προμήθεια σχισμοειδούς λυχνίας καθώς και Διαθλασίμετρου - Κερατόμετρου και έτσι καλύφθηκαν με σχετική επάρκεια οι ανάγκες του Εξωτερικού ιατρείου.
 5. Στα χειρουργεία λειτουργούν τέσσερα Αναισθησιολογικά μηχανήματα Από αυτά, το πιο πρόσφατο είναι τεχνολογίας του 2015, το παλαιότερο είναι του 2002 και τα υπόλοιπα είναι τεχνολογίας μεταξύ των ετών 2004 και 2008.τα οποία καλύπτουν με επάρκεια τις ανάγκες του Χειρουργικού τομέα και υποστηρίζονται τεχνικά με συμβάσεις συντήρησης με κατάλληλα πιστοποιημένους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου μας με συνέπεια να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και σε υψηλό ποσοστό διαθεσιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του Νοσοκομείου ενημερώνει πως:

                Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας , καθώς και το σύνολο του προσωπικού του, με την εμπειρία και τη διαρκή τους προσπάθεια, προσφέρουν σε καθημερινή βάση - παρά τις όποιες αντιξοότητες - υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

                Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιαίτερα παλαιός και κακοσυντηρημένος και καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ορθή και αποδοτική συντήρησή του.

                Το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού, πέραν των πενιχρών διαθεσίμων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, αποτελούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΕΠ και τομεακά), από τα οποία το Νοσοκομείο μας τα προηγούμενα έτη δεν έλαβε καμία χρηματοδότηση, χωρίς αυτό να ευθύνεται για αυτό, με συνέπεια τη δυσχέρεια στον προγραμματισμό ανανέωσης του εξοπλισμού του.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας διαχρονικά αγωνίζονται για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την υποστήριξη των πασχόντων συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι και αυτοί που δικαιούνται να μας αξιολογούν καθημερινά και σίγουρα διαθέτουν και μνήμη και κρίση.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ετικέτες
Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2016 04:15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομείου, τις ελλείψεις προσωπικού, και τις οικονομικές οφειλές και προκειμένου να καταδείξουμε την πραγματική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Νοσοκομείο μας σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

Η Διοίκηση ύστερα από την ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια επέτυχε σημαντικά βήματα επίλυσης ουσιαστικών προβλημάτων λειτουργίας του Ιδρύματος, στο βαθμό βέβαια του δυνατού λόγω της σοβαρής κρίσης που η χώρα μας υφίσταται, ήτοι:

Για την ενίσχυση του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν:

-       Μετατάξεις δέκα υπαλλήλων, ήτοι: δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών, μίας (1) ΤΕ Μαιών και επτά (7) ΔΕ Νοσηλευτών.

-       Διορισμοί δύο μονίμων υπαλλήλων (βρίσκονται ήδη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο), ήτοι: μία (1) ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, μία (1) ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και μία (1) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διορισμού.

-       Προσλήψεις τριών (3) επικουρικών ιατρών με 3ετή θητεία, ήτοι: ένας (1) Χειρουργός, ένας (1) Νεφρολόγος και ένας (1) Αναισθησιολόγος, ενώ αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας (1) Ορθοπεδικός και ένας (1) Μικροβιολόγος .

-       Προσλήψεις τριών (3) ειδικευόμενων.

-       Μετακινήσεις και εκτέλεση υπηρεσίας στο Νοσοκομείο ικανού αριθμού αγροτικών ιατρών από τα Κέντρα Υγείας του Νομού Πρέβεζας.

-       Συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης δύο (2) Παθολόγων και ενός (1) Αναισθησιολόγου. ( οι φάκελοι των ενδιαφερόμενων ιατρών έχουν ήδη αποσταλεί στους κριτές και αναμένεται η αξιολόγησή τους).

Για την αποπληρωμή των οφειλόμενων πραγματοποιήθηκαν:

-       Εξόφληση των προμηθευτών για ληξιπρόθεσμες δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2015.

-       Ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου για την ενταλματοποίηση και θεώρηση των δαπανών που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/7/2016.

                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                 Μ. ΠΑΠΠΑΣ

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ετικέτες
Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016 04:13

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους, που τα παιδιά τους  πέτυχαν την είσοδό τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων .

                                                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                  Μ.ΠΑΠΠΑΣ

                                                                                          

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ετικέτες
Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016 04:10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας απευθύνει τις θερμές ευχαριστίες προς τον  Δήμαρχο Πρέβεζας κ.Μπαϊλη Χρήστο για τις υπηρεσίες που πρόσφερε για τον καθαρισμό και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Νοσοκομείου. Επίσης στον  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Σαραμπασίνα Παύλο για την άμεση ανταπόκρισή του, στην αποπεράτωση των εργασιών .
Ευελπιστούμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον.

                                                                     Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       Μ.ΠΑΠΠΑΣ

Κατηγορία ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                        

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                               Πρέβεζα:20/12/2016

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ:10004

        

Tμήμα…...:    Οικονομικό                                                                      

Πληρ………:   Μώκου Λ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                       

                        481 00, Πρέβεζα

            ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, CPV33141800-8 συνολικού προϋπολογισμού 1800,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας .

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΡΙΤΗ 27/12/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΦΠΑ
1 Αντισηπτικά ριζικών σωλήνων τύπου folckles 2
2

Αμάλγαμα (κάψουλες) 4 κουτιά των 50 δόσεων α)(Νο.1:20 κουτιά)

Β)(Νο.2:10 κουτιά)

4
3 Κονία πολυκαρβοξυλική τύπου KETΑC GEM (Σετ σκόνη και υγρό) 2
4 Αιμοστατικός σπόγγος 1
5 Αναισθητικό 4% με επινεφρίνη 1/100.000 και 1/200.000(25ΤΕΜ&25ΤΕΜ) 50
6 Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες προσθίων, οπισθίων οπών και σχισμών(4 σετ προσθίων και οπισθίων 4
7 Φρέζες μικρομότορ (διαφόρων σχημάτων Νο 28(μεγάλα μεγέθη στρογγυλές) 200
8 Διαμάντια αερότορ κυπαρισοειδή- κυλινδρικά 200
9 Κονία πολυκαρβονικού τύπου (ketac cem) 3
10 Κώνοι χάρτου (Νο 15-40) 5
11 Ακτινογραφικό υγρό εμφάνισης(φιαλ.) 4
12 Ακτινογραφικό υγρό μονιμοποίσης(φιαλ) 4

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με φαξ έως ημέρα Πέμπτη λόγω του κατεπείγοντος 22/12/2016 και ώρα 11.00 στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου για βιολογικοί δείκτες υγρού κλιβάνου με συνοδό επωαστήρα συμβατό με κλίβανο GETINGEE τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.164,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Αρ. Πρωτ.:9934/19-12-2016
Tμήμα…...:Οικονομικό
Πληρ………:Σπανού Α.
Tηλ. ……….:2682361310
Fax ………..:26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..:Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αμπουλών κλιβάνου με συνοδό επωαστήρα συμβατό με κλίβανο STERRAD


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα Τετάρτη λόγω του κατεπείγοντος 21/12/2016 και ώρα 11.00 στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου για αμπούλες υγρού κλιβάνου με συνοδό επωαστήρα συμβατό με κλίβανο sterrad τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5164.60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α
1 Αμπούλες υγρού κλιβάνου με συνοδό επωαστηρα 700        

Προσοχή οι αμπούλες να είναι άμεσα διαθέσιμες για εφαπάξ προμήθεια και να έχουν ημερομηνία λήξης μετα τις 31/12/2017
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕτικέτες
Σελίδα 1 από 8