Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                        

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                               Πρέβεζα:16/12/2016

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ:9917

                                                          

Tμήμα…...:    Οικονομικό       

Πληρ………:   Μώκου Λ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

            ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ- ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΕΜ 1) για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

           

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

            Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1

Κουζίνα Τεσσάρων Εστιών με Φούρνο (Ηλεκτρική)

1

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κουζίνα Τεσσάρων Εστιών με Φούρνο (Ηλεκτρική)

 • Διαστάσεων περίπου 800Χ900Χ900 mm ύψος (να αναφερθούν).
 • Η συσκευή αυτή θα έχει 4 τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες διαστάσεων 30x30 περίπου (να αναφερθεί).
 • Κάτω από τις εστίες θα υπάρχει ηλεκτρικός φούρνος για ταψιά, χωρητικότητας 60lt τουλάχιστον (να αναφερθούν οι διαστάσεις του φούρνου).
 • Να έχει πολλαπλή λειτουργία φούρνου με:
 1. πάνω /κάτω αντιστάσεις
 2. πάνω αντιστάσεις,
 3. κάτω αντιστάσεις,
 4. κυκλοφορία θερμού αέρα.
 5. grill
 • Να αναφερθεί η ισχύς της συσκευής .
 • Ενσωματωμένη βάση κλειστή στις τρεις πλευρές με πόρτες στην πρόσοψη.
 • Κατασκευή εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (σκελετός, πλαϊνά, πρόσοψη, πλάτη και πόρτες) ο δε σκελετός από ενισχυμένο σε πάχος ατσάλι (μεγαλύτερο από 1 mm)
 • Ανοξείδωτα ποδαρικά ρυθμιζόμενα στο ύψος από 150-200 mm για την αντιμετώπιση τυχών ανωμαλιών του εδάφους.
 • Οι λεκάνες των εστιών να είναι κατασκευασμένες πρεσαριστές σε ένα τεμάχιο από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να αποφεύγονται ραφές και γωνίες.
 • Η λειτουργία και η ρύθμιση των εστιών να γίνεται από περιστρεφόμενο διακόπτη με τουλάχιστον τέσσερις θέσεις ισχύος.
 • Να έχει έξοδο υδρατμών στο πάνω πίσω μέρος της βάσης των εστιών.
 • Να διαθέτει λυχνία λειτουργίας για λόγους ασφαλείας.
 • Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α τουλάχιστον (να αναφερθεί).
 • Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα βαθύ ταψί, ένα ρηχό ταψί, μια σχάρα.
 • Να διαθέτει CE.
 • Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος τουλάχιστον.
 • Θα δοθεί εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                        

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                               Πρέβεζα:1/12/2016

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ:9381

        

Tμήμα…...:    Οικονομικό                                                                     

Πληρ………:   Μώκου Λ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2    481 00, Πρέβεζα

            ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

           

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 8/12/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                        

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                               Πρέβεζα1/12/2016

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ.:9382

        

Tμήμα…...:    Οικονομικό                                                                     

Πληρ………:   Μώκου Λ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

 

1.             ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος με την διαδικασία της έρευνας αγοράς για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Σύριγγες εγχυτή 200 ml TRI-PAK».

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 8/12/2016 σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

             Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

«Σύριγγες εγχυτή 200 ml TRI-PAK». ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

ΤΕΜ

450 ΤΕΜ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ &
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                 ΑΔΑ: 7ΚΥΙ469079-ΦΒΔ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                       ΑΔΑΜ: 16PROC005483462
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΣ 1080/30-11-2016
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα,Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 62/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29.520,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Και ημ/νία διενέργειας 13/12/2016 (ώρα :13.30 μ.μ.).με κωδικό
κατηγορίας CPV (90524400-0).

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ &

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                                                                        ΑΔΑ: 7Γ7Ξ469079-ΚΛΠ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                                              ΑΔΑΜ: 16PROC005473993

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λαμπρινή.                                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΣ 1076/29/11/2016

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                                                               

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.               :     48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.51Α/2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΜΕ CPV 33181000-2 .

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                 Πρέβεζα: 29/11/2016

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αριθ. Πρωτ.: 9274

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     

Tμήμα…….: Οικονομικό

Πληρ………:   Δρόσου Χρίστίνα

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με ΦΑΞ έως 9/12/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 8.303,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα :28/11/2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                                          Αρ. Πρωτ.9216

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

          

Tμήμα……..ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Tηλ. ……….: 2682361314

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

            

          ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επτά (7) μπαταριών απινιδωτών NIHON KOHPEN 7100K/7300K .

          ΣΧΕΤ.Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ1013/14-11-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας επτά (7) μπαταριών απινιδωτών NIHON KOHDEN 7100K/7300K,με παράδοση στο χώρο του νοσοκομείου και έλεγχο ορθής λειτουργίας του για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 2/12/2016 ημέρα παρασκευή 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια του υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
1

Μπαταρίες απινιδωτή

NIHON KOHDEN 7100K/7300K .

τεμ 7

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Μπαταρίες απινιδωτή   NIHON KOHDEN 7100K/7300K                                                                          

                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
                                                         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                                        

Ετικέτες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ &

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                     

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                                                        

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χριστίνα                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΣ 1071/25-11-16

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                                                               

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.               :     48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 60/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Αναλώσιμα Ιατρικών Συσκευών) » με κωδικό κατηγορίας CPV (33182000-9).

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 19.033,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     και ημ/νία διενέργειας 9/12/2016 (ώρα :11.00 π.μ.).

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                       Πρέβεζα: 25-11-2016
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Αρ. Πρωτ.:9188

Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Σπανού Α.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ:πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως ημέρα Πέμπτη 1/12/2016 και ώρα 12.00 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν το ζητούμενο είδος είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή Μονάδος ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ.Π.Α. ΜΕ Φ.Π.Α
1 Sabouraud agar 80 τρυβλία        
2 Mac Conkey agar n3 250 τρυβλία        
3 Chapman( mannitol salt agar) 80 τρυβλία        
4 s.s. agar 30 τρυβλία        
5 Blood agar 150 τρυβλία        
6 Chocolate agar 60 τρυβλία        
7 Muller Hinton AGAR 2 30 τρυβλία        
8 Clostridium difficile toxin A-B 2 συσκευασίες        
9 Selenite fbroth 2 συσκευασίες        
10 Thioglycollate medium 3 συσκευασίες        
11 οροαντιδραση WIDAL 2 κιτ        
12 ROSE BENGAL AGGLUTINATION 3 κιτ        
13 SALMONELLA POLYVALENT O A-G 3 συσκευασίες        

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 1 ΈΩΣ 7
1. Έκαστο τρυβλίο να είναι απαραιτήτως σε ατομική συσκευασία μεμβράνης προς αποφυγήν επιμολύνσεων και ασφαλέστερη συντήρηση των θρεπτικών υλικών.
2. Τα ανωτέρω υλικά να είναι όσο το δυνατό με πιο μακρινή ημερομηνία λήξεως.
3. Η παραγγελία να εκτελεσθεί κατά δόσεις κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιατρό Διευθυντή του Μικροβιολογικού εργαστηρίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 8
To clostridium να είναι με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε κασσέτα και ο κάθε παράγων να ανιχνεύεται μεμονωμένα.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 9 ΈΩΣ 10
Οι ζωμοί να είναι σε γυάλινα σωληνάρια
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 11
Όλα τα αντιγόνα widal να περιέχονται σε ένα kit

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
Α/Α
ΚΟΛΥΒΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

 

 

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: 7ΩΛΚ469079-20Ζ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                ΑΔΑΜ: 16PROC005456581
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                             Πρέβεζα:25-11-2016
Γραφείο:............:Οικονομικό                                                                    Αρ. Πρωτ.: ΔΣ 1068
ΤΗΛ.:………..........:2682361310
FAX :……………… .:2682024837
Ταχ. Δ/νση :…….:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ.:48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 61/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ( ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ετικέτες