Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016 15:21

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βιολογικών δεικτών ταχείας ερμηνείας κλιβάνου GETTINGE τύπου GE-6612 ERK-1 B100 S.N 68456-011 1991 V48 με συνοδό επωαστήρα.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με φαξ έως ημέρα Πέμπτη λόγω του κατεπείγοντος 22/12/2016 και ώρα 11.00 στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου για βιολογικοί δείκτες υγρού κλιβάνου με συνοδό επωαστήρα συμβατό με κλίβανο GETINGEE τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.164,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Διαβάστηκε 759 φορές