Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                  

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 11/03/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 1857

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ……….: 2682024837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2                    

                        48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΣΧΕΤ.:

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 13/03/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα: 10:00 π.μ. λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός και το ποσοστό έκπτωσης επί τοις μέσης τιμής όπως αυτό ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα:

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού δια λήψεων προσφορών για την κάλυψη των αναγκών σε υγρά καύσιμα συγκεκριμένα: α) 12.295,09 λίτρα πετρελαίου κίνησης για την θέρμανση του νοσοκομείου αξίας 15.000,00€ με την σημερινή μέση τιμή 1,22€ το λίτρο, β) 4.000,00 λίτρα βενζίνης για την κίνηση των ασθενοφόρων αξία 5.000,00 € με την σημερινή μέση τιμή 1,50€ το λίτρο γ) 1.000,00 λίτρα βενζίνης για την κίνηση των οχημάτων του ΚΦΙΑ αξία 1.500,00€ με την σημερινή μέση τιμή 1,50€. Διάρκεια ισχύς των συμβάσεων ορίζεται στους τρείς μήνες, χρόνος στον οποίο κατ εκτίμηση της υπηρεσίας μας θα τελεσφορήσει ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός του ΠΠΥΦΥ 2014. O διαγωνισμός όπως διενεργηθεί άμεσα καθώς δεν υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου για την θέρμανση των κλινικών και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συμμετοχές όπως επαναπροκηρυχθεί την 16/03/2015 ημέρα Δευτέρα.

H δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του νοσοκομείου και του ΚΦΙΑ αντίστοιχα έτους 2015.

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1 Πετρέλαιο κίνησης 12.295,09lt  
2 Βενζίνη ασθενοφόρων 4.000,00lt  
3 Βενζίνηοχημάτων του ΚΦΙΑ 1.000,00lt  

                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                   ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                      

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 11/03/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ.Πρωτ.:1817

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ              

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2                      

                        48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Χειρουργικού/Λαπαροσκοπικού Υλικού για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΣΧΕΤ.:

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με FAXέως 16/03/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 EUDO GRASPERΑΠΛΗ(ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ) 6ΤΕΜ        
2

EUDOGRASPER ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ

(ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5ΜΜ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟ ΣΤΥΛΕΟ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΘΥΛΥΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ).

6ΤΕΜ        
3

EUDOCLIPM-L

(ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 10ΜΜ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ LARGE-MEDIUMME ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ.

6ΤΕΜ        

                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                              

                                                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

                  Αναρτητέα στο Διαδίκτυο            Πρέβεζα: 05 / 03 /2015                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      

6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1697

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ.2014 προβαίνει στην 1η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα παρακάτω:

 1.     Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (90524400-0),
 2.     Έντυπα (22820000-4),
 3.     Καύσιμα (09100000-0),
 4.     Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (33181500-7)
 5.     Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού (50420000-5),
 6.     Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού Κέντρων Υγείας (50420000-5),,
 7.     Αναλυτές- Αντιδραστήρια για μέτρηση καρδιακών δεικτών (38434000-6)
 8.     Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης –Φίλτρα ΜΤΝ (33181000-2)
 9.     Ράμματα (33141126-9)
 10.     Εργαστηριακά είδη (38437110-1)
 11.     Συσκευές ανάλυσης αερίων (34432100-3)

Η διάρκεια της 1ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε εφτά (7) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                             

                                         Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                            

                                                                 

                                                                  ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ετικέτες