Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 12/05/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3440/13-05-2015

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια για ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 15/05/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

23%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 60Χ80

(ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

200 KGR        
2.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110

(ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

200 KGR        
3.

ΣΑΚΟΥΛΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 60Χ80

(ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

100 KGR        
4.

ΣΑΚΟΥΛΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 80Χ110

(ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

100 KGR        
5. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 200 ΤΕΜ        
6. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 320 ΤΕΜ        
7. ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ 200 ΤΕΜ        
8. ΣΥΡΜΑΨΙΛΟ 100 ΤΕΜ        
9. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 200 LT        
10. ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ 300 LT        
11. ΜΑΧΑΙΡΙΑ 5.000 ΤΕΜ        
12. ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 240 γρ 20.000 ΤΕΜ          
13. ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640 γρ 7.000 ΤΕΜ        
14. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΥΠΟΥ CIDEX 14 ΗΜΕΡΩΝ. (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) 100 ΛΙΤΡΑ        
15. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΩΡΩΝ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 80 ΛΙΤΡΑ        
16. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 750 ML 12 ΤΕΜ        

              

                                                                    

                                                                                   

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 12/05/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3441/13-05-2015

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

       

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 15/05/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

23%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Νο 2 200 ΤΕΜ        
2. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ 5.000 ΤΕΜ        

                                                                                   

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ToΓ.Ν.Πρέβεζας θα προβεί στην προμήθεια Eντύπων CPV 30192700-8, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.250,87€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ    1293

ΚΩΔΙΚΟΣ

CPV   30192700-8

Έντυπα CPV 30192700-8,
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
A/A ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ
  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 10Χ7 1ΧΡ 1000
  1. 2.
ΒΙΒΛΙΑ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α3 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 43,5Χ 29       250ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΥΚΑ 2
  Βιβλία RPR (200φ) Α3 25Χ35 2
  ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 250 ΦΥΛΛΩΝ 25Χ35 20
  Κάρτα ένδειξη εισαγωγής από σκληρό χαρτί Α5 11χ23   Ι80 ΜΠΕΖ Β΄ 5000
  ΚΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 11,5Χ25/250 γρ. ΚΙΤΡΙΝΟ 1000
  Κάρτες παρουσίας προσωπικού 8,5Χ18,5/280γρ.ΛΕΥΚΗ 2000
  ΜΠΛΟΚ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Α4 ΕΝΙΑΙΟ   3/τυπο 70
  ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ   Α4   4/τυπο 20
  ΜΠΛΟΚ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ( ΛΟΓΟΤΥΠΟ) Α4 2/τυπο 60
  1. 11.
ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15 Χ 20,5 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 100 ΦΥΛΛΩΝ   2
  ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ Α5 3/τυπο 50
  ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Α5 3/τυπο 50
  ΜΠΛΟΚ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠO ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Α4     2/τυπο 5
  ΜΠΛΟΚ ΛΕΥΚΑ ΟΔΗΓΙΩΝ Α5 150
  ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12Χ17 2/τυπο 200
  1. 17.
ΜΠΛΟΚ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 28 Χ 21 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ 100 ΦΥΛΛΩΝ   (ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 7
  1. 18.
ΜΠΛΟΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 21Χ30 5
  ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΡΟΖ 39Χ50 350 γρ. 3000
  Φύλλα Μαιευτικά περιστατικά Α3/Β/70γρ 300
  Φύλλα Γυναικολογικά περιστατικά Α3/Β/70γρ./1 411 ΕΝΙΑΙΟ 300
  ΦΥΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Α4 5000
  ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ Α4/Β/70γρ. 2000
       

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 07/05/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3328/08-05-2015

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

       

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2,

                        48100, Πρέβεζα

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Παροχετεύσεων για το Χειρουργείο για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με ΦΑΞ έως 11/05/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1.

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

(ΛΑΣΤΙΧΟ) LATEXTOYMETΡΟΥ(10M) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6MM

1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ

(10Μ ή 12Μ)

       
2.

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

(ΛΑΣΤΙΧΟ) LATEXTOYMETΡΟΥ(10M) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8MM

2ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ

(10Μ ή 12Μ)

       
3.

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

(ΛΑΣΤΙΧΟ) LATEXTOYMETΡΟΥ(10M) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10MM

1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ

(10Μ ή 12Μ)

       
4. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΛΑΣΤΙΧΟ) ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ 10ΜΜ

1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ

(10Μ ή 12Μ)

       

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 07/05/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3329/08-05-2015

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2,

                        48100, Πρέβεζα

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ για την Αιμοδοσία για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με ΦΑΞ έως 11/05/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ 4000 ΤΕΜ        

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 22/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

                                                                                               

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                                                

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 24/04/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΞΥΛΟΛΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 LT 6 ΤΕΜ        
2. ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ ΤΩΝ 5 LT 4 ΤΕΜ        
3. ΧΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ STAINEA50 (ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΚΟ) ΤΩΝ 2,5 LT 4 ΤΕΜ        

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ετικέτες