Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 40/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ, CPV55521200-0».
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 5.410,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 11/09/2015 (ώρα: 13:30 μ.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.41/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αντιδραστηρίων για τους ιδιόκτητους αναλυτές αερίων αίματος GEM PREMIER 3000 και ΝΟVA CCX ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (38432100-3)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού

1) για τον αναλυτή GEM PREMIER 3000 :16.260,16€ καθαρή αξία και 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2)για τον αναλυτή ΝΟVA CCX 14.634,14€ καθαρή αξία και 18.000,00€
και ημ/νία διενέργειας 11/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.39/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ( ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (38434000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 3.518,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 2/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).

Ετικέτες

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ GEMPREMIER 3000 με κωδικό CPV (34432100-3)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 23%

ΑΞΙΑ

ME Φ.Π.Α.

1 ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΑ GEM 3000 PACK 75ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 25
ΣΥΝΟΛΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 2. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ετικέτες

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ NOVACCX με κωδικό CPV (34432100-3)

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ MEDICON ΚΩΔΙΚΟΣ NOVA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΦΠΑ 23%

ΑΞΙΑ

ME Φ.Π.Α.

1 1214-48834 48834 CALIBRATOR PACK 20 ΚΙΤ
2 1234-48601 48601 PCO2 MEMBRANE KIT 2 ΚΙΤ
3 1234-48599 48599 PO2 MEMBRANE KIT 2ΚΙΤ
4 1234-48580 48580 pH SENSOR 1 ΤΕΜ
5 1234-0850 36457 PUMP TUBING 2 ΚΙΤ
6 1274-0615 22771 SO2% CALIBRATOR 1ΚΙΤ
7 1215-0439 12704 DEPROTEINIZING SOL 1ΚΙΤ
8 LAC MEMBRANE 2 KIT
ΣΥΝΟΛΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 2. ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ετικέτες

ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α1. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ   ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

A/A EΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗT ή Ι
2 D-Dimer
3 Pro BNP +

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Εκτός των ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρό, πλύσης και καθαρισμού, ηλεκτρόδια, οροί ελέγχου και βαθμονόμησης (πχ pipettes), κ.λ.π. θα προσφερθούν σύμφωνα με τη διακήρυξη.

2.   Οι   εξετάσεις   που   αναφέρουν   αριθμό   θα   πρέπει   να   υποστηρίζονται υποχρεωτικά από τον προσφερόμενο αναλυτή.

3. Τα αναλώσιμα του εκτυπωτή (χαρτί καταγραφής ,τόνερ) θα συμπεριλαμβάνονται στο κόστος.

2.1     ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   ΑΝΑΛΥΤΗ     ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

1.      Να προσφερθεί φορητός αναλυτής για τον ποσοτικό προσδιορισμό των δεικτών

 • Τροπονίνης Ι ή Τ
 • ΒΝΡ ή pro ΒΝΡ
 • D- Dimer
 1. Τα αντιδραστήρια που ο αναλυτής χρησιμοποιεί να βρίσκονται σε συσκευασία, με μεγάλη ημερομηνία λήξης και να είναι έτοιμα προς χρήση και να μην απαιτείται προετοιμασία τους από το χειριστή.
 2. Η βαθμονόμηση του αναλυτή να είναι εξαιρετικά απλή διαδικασία.
  1. Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος με ολικό αίμα, και συνεπώς να μην απαιτείται η παρουσία φυγοκέντρου, καθιστώντας τη χρήση του αναλυτή εξαιρετικά απλή
  2. Ο αναλυτής να διαθέτει οθόνη τύπου LCD για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων
 3. Η αξιοπιστία του αναλυτή να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.
  1. Η μέτρηση της Τροπονίνης να αποτελεί μία πλήρως τυποποιημένη διαδικασία
  2. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ο αναλυτής να ειδοποιεί ηχητικά το χειριστή της συσκευής ή με επισήμανση στην οθόνη στην περίπτωση ανίχνευσης Τροπονίνης.
  3. Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα Standby λειτουργίας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
  4. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με πληροφοριακά συστήματα Νοσοκομείου.
 4. Να παρέχεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή ή να υπάρχει θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος στον αναλυτή.
 5. Το λογισμικό του αναλυτή να επιτρέπει την αυτόματη αποθήκευση και ανάκληση από τη μνήμη τουλάχιστον 10 μετρήσεων ασθενών,
 6. Να έχει μικρό βάρος και να είναι φορητό.
 7. Εκάστη εξέταση να εκτελείται μεμονωμένα με ξεχωριστό strip.

2.2 Ο αριθμός των αναλυτών που πρέπει να διατεθούν φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 1 -

2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2.3.1.      Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την τεχνική προσφορά του.

 1. 3.1.1.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό αντιδραστήρια ανταλλακτικά και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
 2. 3.1.2.Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.

Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.

2.3.1.3. Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης.

 1. 3.1.4.Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα), σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς.
 2. 3.1.5.Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το μηχάνημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευάστηκε μέσα στην τελευταία πενταετία (2010-2015), αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειράς, S/N,
 3. 3.1.6.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.
 4. 3.1.7.Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους.

2.3.1.8. Συμόρφωση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ   για   την   ηλεκτρομαγνητική   συμβατότητα   (κοινή   Υπουργική απόφαση 94649/8682/93)/πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή της χώρας παραγωγής.

2.3.1.9.      Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί
αιτία απόρριψης της προσφοράς.

2.3.1.10.   Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το
είδος και τον τρόπο λειτουργίας του στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις, επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.

 1. 3.1.11.Διαφημιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) για τον συγκεκριμένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 2. 3.1.12.Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει την συσκευή σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

2.3.1.13.   Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής
για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την
υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της
υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της συσκευής, καθώς και τα
προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που απαιτούνται.

2.3.1.14.   Έγγραφη εγγύηση - δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.2.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 2. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 3. ΦΙΤΣΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 37/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, CPV33198000-4 ».
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 12.258,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 28/07/2015 (ώρα : 13:30 μ.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 36/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ), CPV 33169000-2».

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 52.877,64συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 27/07/2015 (ώρα: 13:30 μ.μ.).

 

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2015


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ » με κωδικό κατηγορίας CPV (90721600-3).

Προϋπολογισμού διαγωνισμού 5.500,00€ για το Νοσοκοκομείο και 3.000,00€ για τις ΜΥ-ΠΕΔΥ και ημ/νία διενέργειας 27/07/2015 (ώρα :13.30 π.μ.).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 35 /2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΟΞΥΓΟΝΟ » για τις φιάλες του Νοσοκομείου με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 23/07/2015 (ώρα :13.30 π.μ.).

Ετικέτες