Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: eδιαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 02/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ CPV: 09134220-5 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ), ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ(ΜΥ-ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ).

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 3/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ(ΜΥ-ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΜΥ-ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ)

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

CPV38434500-1

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 4/2016  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

CPV: 15411110-6, 03221200-8, 15331170-9, 15551000-5, 15612500-6, 15111200-1, 15871000-4

Ετικέτες