Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 12:44

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 4/2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 4/2016  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

CPV: 15411110-6, 03221200-8, 15331170-9, 15551000-5, 15612500-6, 15111200-1, 15871000-4

Διαβάστηκε 740 φορές