Παρασκευή, 17 Μαϊος 2013 05:02

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γράφτηκε από τον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το σύστημα να αποτελείται από:

 Α. ΗΛΕΚΤΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟ

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟ

Γ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & Η/Υ

 • Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής, για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
 • Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grate συσκευές).
 • Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη.
 • Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.

 Α. ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ

 1. 1.Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, και να αναφερθεί το πρώτο έτος εμπορικής κυκλοφορίας του μοντέλου για αξιολόγηση.
 2. 2.Το σύστημα να είναι τουλάχιστον 32 ψηφιακών καναλιών, κατάλληλο για εγγραφή και ανάγνωση ΗΕΓ.
 3. 3.Το λειτουργικό να είναι σε περιβάλλον windows 7 ή νεότερης έκδοσης.
 4. 4.Οι ενισχυτές να έχουν :

4.1. Διαφορική αντίσταση εισόδου 20 ΜΩ.

4.2. Θόρυβο μικρότερο από 2 μV με απόρριψη 115dB στα 50 ή 60 Hz to ελάχιστο .

4.3. Ευαισθησία 0,5 - 1000 μV/mm περίπου διαβαθμιζόμενη σε 15 βήματα τουλάχιστον.

4.4. Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων 0.032 - 10 Hz σε 8 βήματα τουλάχιστον.

4.5. Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων 15 – 100 Hz σε 5 βήματα τουλάχιστον.

4.6. Απαραίτητα να έχει φίλτρο notch 50 ή 60 Hz. Αυτό το φίλτρο να μπορεί να ανοιχτεί και να κλειστεί, κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης, χωρίς να τροποποιηθούν μόνιμα τα δεδομένα.

4.7. Να διαθέτει 8 εισόδους DC τουλάχιστον, με εύρος εισόδου από +10 V σε -5V.

 1. 5.Να διαθέτει φωτεινό ερεθιστή με συχνότητα 1-60 Hz περίπου. Ο ερεθιστής να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας, προκαθορισμένης από το σύστημα λειτουργίας, και προγράμματα δημιουργημένα και αποθηκευμένα από τον χρήστη.
 2. 6.Ο μετατροπέας A/D να είναι άνω των 16 bit για καλή ποιότητα απεικόνισης.
 3. 7.Απαραίτητα η δειγματοληψία να γίνεται στα 4000 Hz ανά κανάλι για να αποφεύγεται ο ψευδής ρυθμός που εμφανίζεται σε άλλες συχνότητες δειγματοληψίας.
 4. 8.Να διαθέτει φίλτρο anti-aliasing 40dB τουλάχιστον.
 5. 9.Να έχει συχνότητα αποθήκευσης: 250 Hz ανά κανάλι τουλάχιστον.

10. Αναφερόμενη αποθήκευση δεδομένων: Χειροκίνητα, ή αυτόματη επιλογή ηλεκτροδίων αναφοράς κατά τη διάρκεια της καταγραφής δεδομένων.

11. Το λογισμικό καταγραφής και ανασκόπησης να διαθέτει τα κάτωθι:

11.1 Επικείμενο έλεγχο κωδικοποιημένο διά χρώματος με την επικείμενη αξία     αποθήκευσης κατά την διάρκεια καταγραφής.

11.2 Montages: Ουσιαστικά απεριόριστος αριθμός montages που καθορίζεται από το   χρήστη. Οι τροποποιήσεις Montage μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από της συλλογή δεδομένων.

11.3 Τα δεδομένα του ασθενούς, τα γεγονότα, τα σχόλια, η βαθμολόγηση, και οι τιμές σύνθετης αντίστασης να καταγράφονται και να αποθηκεύονται στο παραπάνω λογισμικό.

11.4 Να έχει λειτουργία ανασκόπησης: Η αναθεώρηση, το remontage, να ξαναφιλτράρει τα προηγουμένως συλλεχθέντα στοιχεία κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

11.5 Οι μεμονωμένες ρυθμίσεις καναλιών (φίλτρα, ρυθμίσεις ευαισθησίας, και επιλογή ηλεκτροδίων) να μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από της συλλογής δεδομένων.

12. Να μπορεί να διαμορφώνει απαντητικά δελτία (reports) με περιεκτικές εκθέσεις για τη χρήση με τις μελέτες EEG. Τα πρότυπα εκθέσεων μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις των χρηστών.

13. Το λειτουργικό να τρέχει σε περιβάλλον δικτύου και να μπορούν να προστεθούν και άλλοι σταθμοί ανάγνωσης και εγγραφής ώστε:

13.1 Να μπορεί να διατηρεί back up των δεδομένων στο δίκτυο μετά από την καταγραφή.

13.2 Να μπορούν να αναγνωσθούν δεδομένα από προηγούμενες εξετάσεις μέσω δικτύου.

 1. 14Το σύστημα να αναβαθμίζεται ώστε:
 • Να μπορεί να επεκταθεί σε δεύτερο χρόνο, με το ανάλογο λειτουργικό και εξαρτήματα για 24ωρη φορητή εγγραφή 32 καναλιών τουλάχιστον.
 • Να δέχεται λογισμικό για ανάλυση ύπνου με υποβοηθούμενη σταδιοποίηση του ύπνου. Να μπορεί να γίνει σκοράρισμα της καταγραφής σε πραγματικό χρόνο για διευκόλυνση στην ανάγνωση.
 1. 15Μαζί με την συσκευή να περιλαμβάνονται εκτός των παραπάνω: μια κάσκα (προεγκατεστημένα ηλεκτρόδια) μεσαίου μεγέθους καθώς και όλα τα απαραίτητα για την τοποθέτησή της, καθώς και κρέμα καθαρισμού, γυέλη επαφής και σύριγγα εφαρμογής του

 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ

1.Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, και να αναφερθεί το πρώτο έτος εμπορικής κυκλοφορίας του μοντέλου για αξιολόγηση.

2.Το σύστημα να είναι φορητό 4 καναλίων, κατάλληλο για εγγραφή και ανάγνωση Ηλεκτρομυογραφήματος , Ταχυτήτων Αγωγής Νεύρων και Προκλητών Δυναμικών.

3.Οι ενισχυτές να έχουν :

3.1.Αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη των 1000 ΜΩ.

3.2.Θόρυβο μικρότερο από 6 uV περίπου από κορυφή σε κορυφή (peak to peak) σε φάσμα συχνοτήτων 10 Hz - 5 kHz σε τουλάχιστον δύο κανάλια.

3.3.Ευαισθησία 1 μV/div - 10 mV/div περίπου διαβαθμιζόμενη σε τουλάχιστον 10 βήματα.

3.4.Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων, 0.04 Hz – 2 KHz σε 10 βήματα περίπου.

3.5.Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων, διπολικό 30 Hz - 10 kHz σε 12 βήματα περίπου.

3.6.Απαραίτητα να έχει φίλτρο notch 50 Hz.

4.Ο μετατροπέας A/D να είναι των 16 bit τουλάχιστον για καλή ποιότητα απεικόνισης.

5.Η δειγματοληψία να γίνεται σε υψηλή συχνότητα 38.4 kHz περίπου ανά κανάλι.

6.Να μπορεί να υπολογίζει μέσους όρους (average) 1 έως και 10.000, με ρυθμιζόμενη απόρριψη παρασίτων και δυνατότητα on/off. Ταχύτητα σάρωσης 0,5-1000ms/div σε 24 βήματα.

7.Οι ερεθιστές να έχουν ρυθμό επαναληψημότητας από 0.1 – 90 pps ανάλογα με τον τύπο ερεθίσματος, την ταχύτητα και το πρωτόκολλο.

8.Να έχει ηλεκτρικό διεγέρτη τύπου χειρολαβής με ρύθμιση της έντασης, έναρξη των ερεθισμάτων, αποθήκευση και εναλλαγή πολικότητας από αυτόν. Ο παλμός να έχει διάρκεια 50 - 1000 μs ρυθμιζόμενη σε βήματα των 50 μs. Το εύρος του ηλεκτρικού ερεθίσματος να είναι από 0 - 100 mA, 380 V περίπου με ανάλυση 0.5 mA. Επιθυμητό τα άκρα του διεγέρτη να ρυθμίζονται ως προς τη γωνία και ως προς τη μεταξύ τους σύγκλιση για τεστ σε παιδιά.

9.Το λειτουργικό να τρέχει σε περιβάλλον δικτύου και να μπορούν να προστεθούν και άλλοι σταθμοί ανάγνωσης και εγγραφής, ενσύρματοι και ασύρματοι.

10.Να περιλαμβάνονται προγράμματα που θα εκτελούν τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις:

10.1.    EMG πρωτόκολλα εξετάσεων.

10.2.    Single Motor Unit Analysis (SMUA)

10.3.    EMG καθοδηγούμενης έγχυσης πρωτόκολλο

10.4.    NCV για Motor, Sensory, Mixed, Inching

10.5.    F Wave / H Reflex

10.6.    Side to Side για σύγκριση (NVC, F, H, EPs)

10.7.    Blink Reflex

10.8.    SEP (Upper, Lower, Dermatomes)

10.9.    SSR (Sympathetic Skin Response)

10.10. RR Interval (Heart rate variability)

10.11. Facial Nerve Stimulation

10.12. RNS

10.13. Τυχόν επιπλέον εξετάσεις θα εκτιμηθούν ανάλογα.

11. Να διαθέτει προσωρινή μνήμη ταχείας ανάκλησης για το ΗΜΓ (≃30 δευτ.).

12. Να διαθέτει πρόγραμμα save/recall - αποθήκευσης και ανάκλησης των κυμματομορφών.

13. Να διαθέτει πρόγραμμα Tabular data - με πίνακες και λίστες νεύρων και μυών για εύκολη εκτύπωση ονοματολογίας στο ΗΜΓ και στις ΤΑΝ.

14. Τα δεδομένα απαραίτητα να εξάγονται σε ASCII μορφή για εύκολη επεξεργασία, ομαδοποίηση και για ερευνητικούς σκοπούς.

15. Το σύστημα να αναβαθμίζεται ώστε:

 • Να δέχεται οπτικό διεγέρτη με οθόνη 17’’ περίπου και παρουσίαση ερεθίσματος τύπου σκακιέρας και ρύθμιση από 2-128 καρέ ανά οθόνη.
 • Να δέχεται ακουστικό διεγέρτη με ακουστικά τύπου TDH-39, εύρος έντασης -10 ως 95 dB nHL περίπου, με παρουσίαση αριστερά, δεξιά, αμφίπλευρα ή από κανένα. Η παροχή του ήχου να γίνεται απαραίτητα σε dB nHL. Ο ήχος να είναι τύπου Click των 100 μs, πύκνωσης, αραίωσης και εναλλασσόμενης πολικότητας, Tone Burst και Tone Pips. Να παρέχει ετερόπλευρη εκκώφανση με λευκό θόρυβο σε ένταση 0 - 80 dB κάτω από το επίπεδο ερεθίσματος.

16. Μαζί με την συσκευή να περιλαμβάνονται: Ηχείο (για ΗΜΓ), αισθητήρας θερμοκρασίας για τις ΤΑΝ, προγραμματιζόμενος ποδοδιακόπτης (ανάλογα με την δοκιμασία), ηλεκτρόδια για τις παραπάνω εξετάσεις.

 

Γ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & Η/Υ

1. Να συνοδεύεται από τραπεζάκι τροχήλατο του ίδιου οίκου με βραχίονα για τους ενισχυτές του ΗΕΓ, σύστημα τοποθέτησης των ηλεκτροδίων και θέσεις ειδικές για τοποθέτηση των παραπάνω συσκευών και του Η/Υ με τα παρελκόμενα του (μόνιτορ, πληκτρολόγιο, κλπ.)

2. Να συνοδεύεται από σύγχρονο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με οθόνη 21 ιντσών και έγχρωμο εκτυπωτή Laser. Να αναφερθούν οι δυνατότητες του Η/Υ προς αξιολόγηση. Το λειτουργικό σύστημα να είναι σε παραθυρικό περιβάλλον (ενδεικτικό είδος windows 7 ή ανάλογο) και να είναι φιλικό προς το χρήστη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000 €

Διαβάστηκε 2643 φορές