Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 10:39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

 

Σήμερα Παρασκευή, 20-10-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης με βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ουρολογίας για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 (5η ορθή επανάληψη ) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ.» (Απόφαση προκήρυξης 2943/13-3-2023 του Νοσοκομείου), μετά την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης του πρώτου σε  σειρά κατάταξης υποψήφιου σε άλλο νοσοκομείο της 6ης ΥΠΕ, και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης στο Νοσοκομείο μας, από το δεύτερο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ.6.52)

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

26/9784

399,1

309,00

 

708,10

 

Διαβάστηκε 228 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ