Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023 12:04

Ανάρτηση πίνακα τελικής μοριοδότησησς και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Ανάρτηση πίνακα τελικής μοριοδότησησς και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Αναρτούμε σήμερα, Τρίτη 17.10.2023, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψήφιων για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Ουρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄, του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, βασει της αρ. πρωτ. 2943/13.03.2023 Απόφασης-Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου.

Διαβάστηκε 171 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ