Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024 18:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              Πρέβεζα: 15-03-2024

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                           Αρ. Πρωτ.3459
Διεύυνση :Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μπατσούλη Ο.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με CPV 33192000-2


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 22/03/2024 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών για το κάτωθι είδος, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 372,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια προμήθειας «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τον ΚΑΕ 1311
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ Α-ΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
 1  Συρραπτικά δέρματος με 35 κλιπς με διάμετρο 0,6mm ,πλάτους 7,2 και μήκους 4,9 mm  20        
        ΣΥΝΟΛΟ

 

Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, , αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 84 φορές