Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 13:54

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής πλάστιγγας για τις ανάγκες στο Γ.Ν Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα : 21/02/2024
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                        Αρ. Πρωτ.:2483
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…... Οικονομικό Πληροφορίες: Καρίπογλου Σ.
Tηλ. ……….: 2682361308
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής πλάστιγγας για τις ανάγκες στο Γ.Ν Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. πρωτ. 2182/14-02-2024 αίτημα της Τεχνικής υπηρεσίας για την προμήθεια ηλεκτρονικής πλάστιγγας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 28/02/2024 ημέρα Τετάρτη 11.00π.μ. για την προμήθεια ηλεκτρονικής πλάστιγγας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ:1899).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
 1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ  1        


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μέγιστο βάρος ζύγισης 150Kgr /50gr(βάρος/υποδιαίρεση
Ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη 6 ψηφίων LED.
Αδιάβροχο, ανεξίτηλο πληκτρολόγιο.
Ανοξείδωτο τάσι με πλάτη Μέτρηση απόβαρου.
Άθροιση διαδοχικών ζυγισμάτων.
Γενικό σύνολο βάρους.
Δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος δικτύου και ενσωματωμένη εσωτερική μπαταρία(ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
Ιδανική για εργαστηριακή χρήση, συσκευασίες ειδών και γενικά για όπου είναι απαραίτητη η μέτρηση μεγάλου βάρους με ακρίβεια
INOX τάσι βαρέως τύπου
INOX βάση
Διαστάσεις βάσης τουλάχιστον 55cmΧ65cm

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 77 φορές