Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 13:29

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την συντήρηση και επισκευή καυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                               Πρέβεζα : 7/12/2023
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                    Αρ. Πρωτ.: 13337
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ο.Μπατσούλη.
Tηλ. ……….: 2682361310
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την συντήρηση και επισκευή καυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.13240/6-12-23 Πρωτογενές Αίτημα για την συντήρηση & επισκευή καυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 14/12/2023 ημέρα Πέμπτη & ώρα 12.00, συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0889) .
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες για την συντήρηση & επισκευή καυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (συμπεριλαμβανόμενου των απαιτούμενων υλικών ) πρέπει να πραγματοποιηθούν και να τιμολογηθούν ως στις 22/12/2023

Καυστήρας 1 & 2 (θέρμανσης):
Thermostahl EN800 – F.B.R. FGP 100/2 TL διβάθμιος
800.000Kcal/h
930KW
Καυστήρας 3 (ΖΝΧ):
Thermostahl EN300 – F.B.R. FGP 50/2 TL διβάθμιος
300.000Kcal/h
350Kw


Οι εργασίες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν στους τρεις καυστήρες (3) του Νοσοκομείου Πρέβεζας είναι:
1. Συντήρηση καυστήρων συμπεριλαμβανομένων όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται (μπεκ, φίλτρα κλπ.). Τυχόν ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στην προληπτική συντήρηση θα αναφερθούν στην τεχνική έκθεση του συντηρητή με την ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Έλεγχος και καθαρισμός καμινάδων καυστήρων.
3. Έκδοση Φύλλου ελέγχου καύσης (3).
Τα ανωτέρω πρέπει να εκτελεστούν από αδειοδοτημένο για τις εργασίες τεχνικό ο οποίος να διαθέτει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την έκδοση του Φύλλου ελέγχου καύσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 59 φορές