Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 13:38

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                     Πρέβεζα: 20/11/2023
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-           Αρ. Πρωτ.:12567
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διεύθυνση :Διοικητικού - Οικονομικού
Tτμήμα……..:Οικονομικό
Πληρ……….:Καρίπογλου Σ.
Tηλ………….:2682361310
Fax………....:26820 24837
Tαχ. Δ/νση :Σελεύκειας 2,481 00, Πρέβεζα
Email…..:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΤΡΙΩΝ (3) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος θα βαρύνει τον προυπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον κωδικό ΚΑΕ:1899(CPV:39313000-9)
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 27/11/2023 , έως τις 11.00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (KAE 1899)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν το ζητούμενο είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.

ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ/TEM  ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 1  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ  3        

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Χειρολαβή και καλάθι αποθήκευσης παρελκόμενων
  • Πέντε ρόδες (δύο με φρένο)

Τα προσφερόμενα θα συμμορφώνονται με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί αυστηρά έως τις 31/12/2023.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 24 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ