Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2023 11:50

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Πρέβεζα: 10/10/2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                        Αρ.Πρωτ. 10780
Διεύθυνση. :Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα…….: Οικονομικό
Πληρ………:Καρίπογλου Σ.
Τηλ………..:2682361310
Φαξ……….:2682024837
Διεύθ…….: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail………: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ με κωδικό CPV 33169000-2 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας,
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 17/10/2023 ως τις 11.00 π.μ, συνολικού προϋπολογισμού 434,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΑΞΙΑ/ΤΕΜ  ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 1  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΆΚΟΙ  10        

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων διάφανος με περίπαρση τύπου nitinol ‘’μνήμης ‘’.
Χωρίς ράμμα περίπαρσης.
Αυτοεκπτυσόμενος και αποσπώμενος απο το στειλεό μετά την είσοδό του.
Να βρίσκεται εντός στειλεού 10mm πριν την εκπτυξη για την εύκολη τοποθέτησηή του εντός της περιτοναικής κοιλότητας ,σε μεγέθη 200mlκαι με χρωματική κωδικοποίηση.

 

Ο ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Διαβάστηκε 112 φορές