Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2023 09:04

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού με CPV: 39313000-9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΔΑΜ: 23PROC013514524
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         Πρέβεζα: 2/10/23

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   Αρ.Πρωτ. 10420
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ο.Μπατσούλη.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού με CPV: 39313000-9 συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την 10/10/2023 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου έως τις 10.00 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του (KAE 1899.01).
Οι προσφορές υποβάλλονται κατ ΄είδος για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός
Επισημαίνεται ότι, τα υλικά με ποινή απόρριψης πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να τιμολογηθούν και να παραδοθούν στο Νοσοκομείο εντός ενός μήνα από την υπογραφή της Απόφασης Κατακύρωσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Διαβάστηκε 70 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ