Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 14:24

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                   Πρέβεζα: 11/09 /2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                             Αρ.Πρωτ.: 9643
Διεύθυνση. :Διοικητικού-Οικονομικού                       ΑΔΑΜ: 23PROC013391527
Τμήμα…….: Οικονομικό
Πληρ………: Μώκου Λ.
Τηλ………..:2682361310
Φαξ……….:2682024837
Διεύθ…….: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Mail………: lina.mokou@prevezahospital.


ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ» εσωτερικού και εξωτερικού με κωδικό κατηγορίας CPV (60000000-8) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 9.300,00€ κατ’ έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/9/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00 μμ, και με ημερομηνία διενέργειας την ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09/2023 και ώρα 10.00, με CPV 60000000-8 για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0829).

Διαβάστηκε 151 φορές