Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 13:29

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.14/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 09134220-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  ΗΜΕΡ. 7-9-2023
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9465
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                   ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 221167

 

 

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.14/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ««ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 09134220-5» ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 134.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 17.500,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ 2.000,00 ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διαβάστηκε 78 φορές