Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022 07:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα οχήματα ΚΗΥ-9984 του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΗΙ-6025,ΚΗΥ-9965 του ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                               Πρέβεζα : 31 /03/2022
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                     Αρ. Πρωτ.3409
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Σπανού Α.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 48100, Πρέβεζα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα οχήματα ΚΗΥ-9984 του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΗΙ-6025,ΚΗΥ-9965 του ΚΦΙΑ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Πρωτ.3295/30-03-2022 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΦΙΑ Πρέβεζας, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε τεχνική – οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 05/04/2022 & ώρα 10.00 για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα οχήματα του Γ.Ν Πρέβεζας ΚΗΥ-9984 (SKODA FELICIA DIESEL) προϋπολογισμού 310,00€ με το ΦΠΑ για το Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΗΙ-6025 (HYUNDAI MATRIX),KHY-9965(HYUNDAI H1) προϋπολογισμού 930,00€ με το ΦΠΑ για το ΚΦΙΑ Πρέβεζας σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και αφορά το κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Διαβάστηκε 213 φορές