en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021 10:30

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2021 Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» με CPV: 33141126-9» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                   ΑΔΑ: ΨΟΖΥ469079-6ΨΛ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                          ΑΔΑΜ: 21PROC009103845
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:7369/24-08-2021

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ……………: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2021
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» με CPV: 33141126-9» για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης: 24.000,00 ήτοι 12.000,00€ κατ’ έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαβάστηκε 168 φορές