en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 10:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»,«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»& «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα : 12-07-2021
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                        Αρ. Πρωτ.6166
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα…………:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου Π.
Tηλ. …………..: 2682361310
Fax …………...: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση....: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με CPV:34913000-0 προϋπολογισμού 880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» με CPV: 24455000-8 προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
& «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με CPV: 3173000-0 προϋπολογισμού 100,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε Κλειστό φάκελο ή με
email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως 16/07/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 12.00μ.μ για την προμήθεια
εξοπλισμού, ανταλλακτικών και απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού
προϋπολογισμού 1.070,00€ με το ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. H κατακύρωση της
προμήθειας θα γίνει κατ είδος.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος
κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Διαβάστηκε 161 φορές