Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 13:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας στολών του τμήματος επιστασίας και ιματισμού(Προσωπικού εστίασης και καθαριότητας) με CPV: 181100000-3 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας στολών του τμήματος επιστασίας και ιματισμού(Προσωπικού εστίασης και καθαριότητας) με CPV: 181100000-3 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 28-04-2021 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του επείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1528.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Διαβάστηκε 91 φορές