Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 13:36

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4 προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428), 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4 προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428), 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας (ΚΑΕ1899) και 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον Ξενώνα «Εστία» (ΚΑΕ1899).

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 22/04/2021 σεκλειστό φάκελο, έως τις 11.00 π.μ στο γραφείο προμηθειών

Διαβάστηκε 73 φορές