Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 14:02

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Χ. – GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ» με κωδικό CPV:33141000-0 συνολικού προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Χ. – GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ» με κωδικό CPV:33141000-0 συνολικού προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστηκε 105 φορές