Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 12:13

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση και έναρξη λειτουργίας του κλιβάνου αποστείρωσης ΜΜΜ STERIVAP HP 6612-1 των Χειρουργείων του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση και έναρξη λειτουργίας του κλιβάνου αποστείρωσης ΜΜΜ STERIVAP HP 6612-1 των Χειρουργείων του Γ.Ν.Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως Παρασκευή 11/12/2020 10πμ, λόγω του επείγοντος, για εγκατάσταση, προληπτική συντήρηση και έναρξη λειτουργίας του κλιβάνου αποστείρωσης ΜΜΜ STERIVAP HP 6612-1 συνολικού προϋπολογισμού 1.900€ χωρίς το ΦΠΑ (ΚΑΕ0887) και για την προμήθεια των ανταλλακτικών στα 800,00€ χωρίς το ΦΠΑ (ΚΑΕ1439).

Διαβάστηκε 54 φορές