Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:55

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ:11250/20-11-2020 Πρωτογενές αίτημα για έλεγχο και συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και του ΚΦΙΑΠ με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 117 φορές