Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 12:15

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ME CPV 33141000-0

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ME CPV 33141000-0 .ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ME CPV 33141000-0 .

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06/2020 έως τις 12 μμ, με κλειστό φάκελο, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Διαβάστηκε 47 φορές