Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 12:57

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για συντήρηση-επισκευή των ΚΗΥ-9984, ΚΗΥ-7962,ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-7967 οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα :   2 -4-2020

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                         Αρ. Πρωτ.3285

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   

           

Tμήμα……..:      Οικονομικό

      

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:    Μώκου Λ.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                                   

                              481 00,  Πρέβεζα

  MAIL:lina.mokou@prevezahospital.gr             

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση  τεχνικών και    οικονομικών προσφορών  για  συντήρηση-επισκευή των ΚΗΥ-9984, ΚΗΥ-7962,ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-7967 οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:  Το με αριθ. Πρωτ.3206/31-3-2020 πρωτογενές αίτημα για συντήρηση- επισκευή των οχημάτων ΚΗΥ-9984, ΚΗΥ-7962,ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-7967   για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας με συλλογή  προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail ή σε κλειστό φάκελο έως            08 /04/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΥ-9984, ΚΗΥ-7962,ΚΗΥ-9974 και ΚΗΥ-7967     για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431) και 530,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) για το Γ.Ν Πρέβεζας. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

Διαβάστηκε 263 φορές