Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 08:39

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 37/2019 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (καυσίμων ντίζελ) CPV 09134220-5 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              ΚΗΜΔΗΣ:19PROC005664445
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                              ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ:79994

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                        Αρ πρωτ:10373
Τμήμα : Οικονομικό                                                 Ημερομηνία: 07-10-2019
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2
Τ.Κ.48100- Πρέβεζα
ΤΗΛ. 26823-61320, 310
URL:www.prevezahospital.gr

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 37/2019 για την προμήθεια υγρών καυσίμων (καυσίμων ντίζελ) CPV 09134220-5 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 88.709,67€ χωρίς ΦΠΑ
για τον φορέα του νοσοκομείου, 6.048,38 € για τον φορέα του ΚΕΦΙΑΠ και 2.258,06 € για το Ψυχαργώς του πίνακα προγραμματισμού 2019
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου-τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας.


Διαβάστηκε 275 φορές