Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 08:24

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) ελαστικών στο ΚΗΙ-6025 του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα :   18/12/2018      

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                         Αρ. Πρωτ. 12100

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                  

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Ιωάννου Π.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2 48100,  Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) ελαστικών στο ΚΗΙ-6025  του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:  Το με αριθ. Πρωτ.11968/17-12 -2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης δύο(2) ελαστικών στο όχημα του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τεχνική – οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018 & ώρα 10.00 για προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2) ελαστικών στο όχημα του ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισμού 110,00€ με το ΦΠΑ για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας(ΚΑΕ 1435) σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και  αφορά το κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα τη σχετική σήμανση CE.
  2. Να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισμού Ελαστικών και Ζαντών.
  3. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και να μην έχουν υποστεί αναγόμωση.
  4. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.
  5. Τα ελαστικά να φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας.
  6. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και οι προεκτάσεις αυτών όπου απαιτείται.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΗΙ-6025

ΚΕΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

185/65/R14

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 227 φορές