Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 10:47

Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος του συνοπτικού διαγωνισμού του Πίνακα Προγραμματισμού του 2018 με αριθ. 48/2018 για προμήθεια Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Πρέβεζα      17/12/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 11961

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                              

 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

Tμήμα…….   : Οικονομικό

Πληροφορίες:   Χ. Δρόσου 

Tηλ. ……….:   26823 61310

Fax  ……….:   26820 24837

Tαχ. Δ/νση. :    Σελεύκειας 2                        

                       481 00,  Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                    

Θέμα: Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος του συνοπτικού διαγωνισμού του Πίνακα Προγραμματισμού του 2018 με αριθ. 48/2018 για προμήθεια Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων (Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό) του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας λόγω ένστασης.

Σχετ:

Σας ενημερώνουμε ότι το άνοιγμα των προσφορών της αριθ. 48/2018 διακήρυξης προμήθεια Συσκευών Ανοσολογικών Αναλύσεων (Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό) θα πραγματοποιηθεί στις 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 πμ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

                                                                                                                                             

                            Ο Δ/ντής   Δ.Υ

                     ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 854 φορές