Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2018 10:57

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015 Για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015
Για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ με cpv 33141420-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.079,33 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 767 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ