Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 11:23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.42/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ GEM PREMIER 3000 ΚΑΙ ΝΟVA CCX

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.42/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ANTIΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ GEM PREMIER 3000 ΚΑΙ ΝΟVA CCX ME CPV 38432100-3 ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.665,81€

Διαβάστηκε 917 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ