Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 13:34

Έρευνα αγοράς με την διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και πιθανή επισκευή του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM τύπου MERATE MTHF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα :20/10/2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αρ. Πρωτ.8126/21-10-2016

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Tμήμα……..: Τεχνικό

Πληρ………:   Ναστούλης Ευάγγελος

Tηλ. ……….: 2682361316

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2, 481 00, Πρέβεζα

          

       ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με την διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και πιθανή επισκευή του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM τύπου MERATE MTHF.

      ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ944/20-10-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση ελέγχου και πιθανής επισκευής του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM τύπου MERATE MTHF για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

             Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 26/10/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM τύπου MERATE MTHF του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 980,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0887) .Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ικανότητας εκτέλεσης της εργασίας επισκευής του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM τύπου MERATE MTHF .

                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

 

                           ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 837 φορές