Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 12:40

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                      

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 18/11/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ.Πρωτ.: 8434

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ              

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2,

                       48100, Πρέβεζα                  

                                    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/11/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 2ml ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 6000      
2 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ PT ΤΕΜ 2000      
3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Τ.Κ.Ε. ΤΕΜ 2000      
4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ WASSERMAN ΤΕΜ 6000      
5 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΝΑΤ 6ml ΤΕΜ 1000      
6 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 500      

                                                                                                               

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

  1. Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 2 ml με αντιπηκτικό EDTAK2-K3 με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm.
  1. Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%-0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,8 ml.
  1. Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα, γυάλινα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8%-0,129M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης, διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 1,6 ml.
  1. Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 16Χ100mm με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 8,5 ml.
  1. Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρητικότητας 6 ml με αντιπηκτικό 10,8 mg EDTA K2

                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                  

                                                                 

                                                                                                         ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 606 φορές