Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2015 14:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

Γράφτηκε από τον

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο            Πρέβεζα: 6 / 11 /2015                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ      

6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8054

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 

 

ΠΡΟΣ:

 

Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Πρέβεζας στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών από το Π.Π.Υ.Υ.2014 προβαίνει στην 2η φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα παρακάτω:1)ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ –ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2)ΤΡΟΦΙΜΑ

Η διάρκεια της 2ης φάσης της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ανάρτηση τους στο site του Νοσοκομείου (www.1706.syzefxis.gov.gr), ήτοι από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις παρακάτω ηλεκτρονικές διεύθυνσεις: για τους αναλυτές στο anthi.spanou@1706.syzefxis.gov.gr και για τα τρόφιμα στο olga.mantziou@1706.syzefxis.gov.gr

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                             

                                                     Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                                        

 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστηκε 563 φορές