Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 05:13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ. ΔΣ/1854-1/12/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 24/12/2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 3.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.800,00€

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
NAS 1
NAS HD 8
SSD DISKS 4
SWITCH 24 PORTS 2
SWITCH 16 PORTS 1
SWITCH 8 PORTS 4
UPS 1KVA 2

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 686 φορές