Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 02:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα:29/10/2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 8493

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                       

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ……….: 2682024837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2                            

                     48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Πρωτ. ΔΣ/1495-27/10/2014 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 04/11/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

     

2

Γλωσσοπίεστρα μη αποστειρωμένα

10.000 ΤΕΜ

3

Βραχιολάκια νεογνών

300 ΤΕΜ

4

Πουάρ ταχείας μετάγγισης 500 ml

10 ΤΕΜ

5

Δοχεία βιοψίας με πιεστό πώμα.

50 ΤΕΜ500ml

50 ΤΕΜ 1000ml

6

Αυτοκόλλητα (PATCHES) για monitor

3.000 ΤΕΜ

7

Παροχετεύσεις latex του μέτρου (κουλούρα 10 m ) διαμέτρων 6-8-10 mm

4 ρολά

8

Πλέγμα polypropylene απλό 7,5x15 cm για κήλες

15ΤΕΜ

9

Αποσυρραπτικά μιας χρήσεως (παπαγαλάκια)

20 ΤΕΜ

10

Δερματικές έλξεις ενηλίκων

50 ΤΕΜ

11

Σταθεροποιητής πολλαπλών χρήσεων για ενδοτραχειακό σωλήνα μέσα από την λαρυγγική μάσκα τύπου Fastrach.

2 ΤΕΜ

12

Θήκες διαγραμμάτων ασθενών

50 ΤΕΜ

13

Eudo clip LARGE (γιατροκάρ 10mm)

3 TEM

14

Οπτικό βίντεολαρυγγοσκόπιο τύπου Airtraq μιας χρήσης ενηλίκων στα εξής μεγέθη:

                   a. Regular για σωλήνα (7,0- 8,5 mm).

                   b. Small για σωλήνα (6,0- 7,5 mm).

1 ΤΕΜ

1 ΤΕΜ

15

Λαρυγγική μάσκα τύπου «Proseal» πολλαπλών χρήσεων στα παρακάτω μεγέθη.

a. Νο 3

b. Νο 4

                   c.Νο 5

1 ΤΕΜ

1 ΤΕΜ

1 ΤΕΜ

16

Μάσκες ρινοστοματικές Ενηλίκων NIV πολλαπλών χρήσεων για πολλούς ασθενείς (Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού)

  1. Να είναι πολλαπλών χρήσεων ( με δυνατότητα αποστείρωσης τους και επαναχρησιμοποίησή τους σε διαφορετικούς ασθενείς).
  2. Οι μάσκες να είναι διαθέσιμες για επιλογή σε όλα τα νούμερα Ενηλίκων Large, Medium)
  3. Να είναι Latex free
  4. Να είναι συμβατές με τα κλειστά αναπνευστικά κυκλώματα του νοσοκομείου μας για χρήση στους αναπνευστήρες ΜΕΘ του νοσοκομείου μας.
    1. Drager PM8060 vitara
    2. Datex- Ohmeda S/5
    3. Philips MP60 με module M1006B ή M3001A

6 ΤΕΜ

17

Σύστημα συνεχούς καταγραφής αιματηρής πίεσης. Με τις εξής προδιαγραφές:

a.             Να είναι αποστειρωμένο

b.             Να είναι Latex free

c.             Να είναι μιας χρήσεως και από μη πυρετογόνα υλικά

d.             Να παρέχει δυνατότητα Ασφαλούς δειγματοληψίας αρτηριακού αίματος και επαναφορά αυτού στον ασθενή

e.             Να έχει διπλό σύστημα έκπλυσης

f.              Το Σύστημα να αποτελείται από τα εξής υλικά:

i.              Μορφομετατροπέα πιέσεως συνδεδεμένο από το ένα άκρο με σωλήνα υψηλής πιέσεως ικανού μήκους (> 140 cm) με μια συσκευή έκχυσης υγρών , με:

ii.             θάλαμο μεγαλοσταγόνων

iii.            Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων

iv.            Ρυθμιστή ροής υψηλής ασφάλειας

g.             Το άλλο άκρο του μορφομετατροπέα να φέρει συσκευή έκπλυσης αρτηριακών γραμμών με πλαστικό σωλήνα ικανού μήκους (> 100 cm)

h.             Η συσκευή έκπλυσης να ενεργοποιείται με 2 τρόπους: με πίεση των πτερυγίων ή με τράβηγμα της πλαστικής προεξοχής.

Οι εταιρίες που θα αποστείλουν προσφορές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με το αναλώσιμο υλικό θα πρέπει να χορηγήσουν δανεικά και συνδετικά καλώδια συμβατά με τα εξής monitors:

30 ΤΕΜ

                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

                                                                                                  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 1013 φορές