en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 10:33

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOSTICS του Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα 8-10-2013

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ                                                                          Αρ. πρωτ :

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                        

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ETAIΡΕΙΕΣ
 

________________________________________________________          

Tμήμα:           Οικονομικό

Πληρ:             Xρ. Δρόσου

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ……….: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση : Σελεύκειας 2                             

                     481 00, Πρέβεζα  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOSTICS του Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.

ΣΧΕΤ. Την υπ.αριθ.Δ.Σ.:24/03-10-2013 (θέμα 7ο) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία προτείνεται η διαπραγμάτευση για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOSTICS TS Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ με εταιρείες που άπτονται του αντικειμένου.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/10/2013 ημέρα Δευτέρα λόγω του κατεπείγοντος στο παρακάτω Ε-ΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για την παρακάτω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 6.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 
Συγκεκριμένα :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOSTICS TΟΥ Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια έκαστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων.

    1.Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
    2.Μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα του συντηρητή εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
    3.Υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών του.
    4.Αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων.
    5.Οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
    6.Υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
    7.Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από ειδικευμένους τεχνικούς κατά την διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών.
    8.Σε περίπτωση που θα χρειαστεί αντικατάσταση της λυχνίας κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης . Ο «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» θα πρέπει να αναφέρει στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει για τη παροχή ετήσιου συμβολαίου συντήρησης τον τύπο ,το κόστος της Λυχνίας καθώς επίσης και το χρόνο εγγύησης σε περίπτωση βλάβης .
    9.ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ να έχει τη δυνατότητα επιλογής(προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης) χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ του συμβολαίου συντήρησης σε περίπτωση που προσφερθεί ίδια λυχνία με χαμηλότερο κόστος από κάποιον άλλο συντηρητή που έχει πιστοποίηση και εξειδίκευση για το συγκεκριμένο μηχάνημα.         

                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

         ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

Διαβάστηκε 1752 φορές