Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013 11:15

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΙ»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως 8/10/2013 ημέρα Τρίτη λόγω του κατεπείγοντος στο παρακάτω Ε-ΜΑΙL xristina.drosou@1706.syzefxis.gov.gr για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα εν λόγω είδη παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέσω του FAX του Νοσοκομείου μας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Βαμβάκι (03115110-4) 2.500,00€

Βαμβάκι υδρόφιλο, υπεραπορροφητικό, λευκό, ποιότητας Α΄, μαλακό, άοσμο, 100% φυσικό, (χωρίς προσμίξεις και ξένες ίνες), χωρίς κόμβους και με χαρακτηριστικά απόλυτα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρμακοποιΐας, κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση.

ZHTOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ:

Σε κορμούς των 1.000 gr.

Ποσότητα: 550 κιλά

  

                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

Διαβάστηκε 1621 φορές