en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Τετάρτη, 29 Μαϊος 2013 17:27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νo 06/2013

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας Προκηρύσσει Δημόσιους Ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι:
1 Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού ΤΡΟΦΙΜΩΝ με σύντμηση ημερομηνιών CPV (15000000-8). Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 181.591,96€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ20 A/2013 και ημ/νία διενέργειας 18/06/2013 (ώρα : 12.00 π.μ.).
2. Καύσιμα CPV (09100000-0) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 161.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με Αρ.Διακ.24/2013 και ημ/νία διενέργειας 03-07-2013 και ώρα:12:00 π.μ.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στο Γρ.Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα: 2682361310 & 26823613108 (Ροπόκη Α.. - Αυδίκος Αθ.).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/).

Διαβάστηκε 1865 φορές