en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 23 Μαϊος 2013 13:39

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.23/2013 ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:4/6/2013 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΝΗΜΗΣ HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit for ML350G6,DL360G6,DL380G6,DL370G7, Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver,Switch - 50 ports, USB FLASH 8GB,ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ, Κάρτες δικτύου, Line Interactive UPS 1200VA)

με κωδικό κατηγορίας cpv (30211400-5, 32420000-3, 32420000-3, 30237200-1, 30232110-8, 30232000-4, 31154000-0) αντίστοιχα.

Συνολικού προυπολογισμού διαγωνισμού 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 1485 φορές