Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 03:35

Οδηγίες για τους επισκέπτες - συνοδούς

• Ο αριθμός των επισκεπτών κάθε ασθενή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο την ίδια χρονική στιγμή. Οι επισκέψεις πρέπει να είναι σύντομες.
• Τα παιδιά κάτω των 14 ετών, για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στουε θαλάμους νοσηλείας παρά μόνο στα καθιστικά που βρίσκονται εκτός κλινικής ή στο κυλικείο. Η πρόσβαση, σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να εγκρίνεται από την/τον προϊσταμένη/ο της κλινικής.
• Οι επισκέπτες πρέπει να μην πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα, ώστε να μην κινδυνεύει ή επιβαρύνεται η κατάσταση των ασθενών.
• Οι επισκέψεις σε θαλάμους γίνονται μόνο σε κλινήρεις ασθενείς και με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η σωματική και ψυχική ισορροπία των νοσηλευομένων.
• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση φαρμάκων από τουε συνοδούς.
• Δεν επιτρέπεται να κάθονται οι συνοδοί στα κρεβάτια των ασθενών.
• Δε επιτρέπεται η παραμονή επισκεπτών στο χώρο αναμονής χειρουργείων.
• Δίνεται δικαίωμα παραμονής και διανυκτέρευσης ενός συνοδού μόνο σε βαριά ασθενείς και μετά από συνεννόηση με τον/την προϊστάμενο/η. Σε αυτήν την περίπτωση, χορηγείται στο συνοδό ειδική κάρτα. Μετά την λήξη ισχύει ή την έξοδο του ασθενούς από το Νοσοκομείο, η κάρτα πρέπει να παραδίδεται στον υπεύθυνο ασφαλείας στο Γραφείο Υποδοχής του Νοσοκομείου.
• Η χρήση αποκλειστικής/ού νοσοκόμας/ου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την/τον προϊσταμένη/ο της κλινικής από εγκεκριμένο ονομαστικό πίνακα αποκλειστικών νοσοκόμων της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που πληροί τις προϋποθέσεις, για παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Οι ασθενείς μπορούν να ζητούν άτομα μόνον από τον πίνακα αυτό.
• Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας από οικιακές βοηθούς.
• Πληροφορίες για τους ασθενείς θα δίνονται καθημερινά αποκλειστικά από τους υπεύθυνους ειδικευμένους γιατρούς των τμημάτων, μόνο στους συγγενείς. Η προσυνεννόηση με τους γιατρούς του θαλάμου είναι απαραίτητη λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεών τους.
• Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (σε αυτούς περιλαμβάνονται και η αίθουσα αναμονής επισκεπτών, οι σκάλες, τα εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια, οι τουαλέτες κλπ.) (βλ. Νόμος Υπ' Αριθμ. 3730 ΦΕΚ A 262/22.12.2008).
• Απαγορεύεται η αναίτια έξοδος ασθενών και συνοδών από τις πόρτες κινδύνου.
• Η ευθύνη για τη φύλαξη αντικειμένων μεγάλης αξίας και χρημάτων των ασθενών, ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους και τους συγγενείς τους. Το νοσοκομείο και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αυτών.
• Ο σεβασμός του ωραρίου του επισκεπτηρίου συμβάλλει στη διασφάλιση τηε υγείας των ασθενών.
• Οι επισκέπτες και οι συνοδοί των ασθενών πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις και τις οδηγίες της/του Προϊσταμένης/ου της κλινικής ή της/του υπεύθυνης/ου νοσηλεύτριας/τη βάρδιας. Για κάθε πρόβλημα ή απορία σας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην/στον Προϊσταμένη/ο της Κλινικής ή την/τον Υπεύθυνη/ο Νοσηλεύτρια/η βάρδιας.

Διαβάστηκε 3993 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017 19:46