Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ -ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προς:  Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ»  

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                   

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΗ Ρ Ι Ο

                

Ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας σας απευθύνει τις θερμότερες ευχαριστίες για την σημαντική προσφορά σας,  η οποία αφορά ένα τροχήλατο monitor ζωτικών παραμέτρων Nihon Kohden για τη Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου μας.  

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                       Μ.ΠΑΠΠΑΣ                                                     

                                                                                        

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με mail έως 27/03/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 12.00 για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                          Πρέβεζα:   20/3/2019

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:2659

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέµα: «∆ιενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9)

Μοναδικός Κωδικός

καταχώρησης ΕΣΗΔΗΣ 19DIAB000004343

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33115000-9) όπως αυτές υποβλήθησαν µε από 19/3/2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 µέχρι την Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως την αποσφράγιση των προσφορών. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                            

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

                            

                                                     

     

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2019 και ώρα 12.00 π.μ. σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν), και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

afisasynedriofinal

  1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας & Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

  1ο-Πανελλήνιο-Νοσηλευτικό-Συνέδριο-Ποιότητας-και-Εκπαίδευσης - Ανακοίνωση

Ηλεκτρονική εγγραφή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και Εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία

  Eπικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Τελικό Πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.10878/21-11-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η MAIL έως 30/11/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12μμ, για την επισκευή και συντήρηση αυτόματων θυρών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) και 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0899 ΕΡΓΑΣΙΑ) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Έλεγχος καλής λειτουργία-συντήρηση θύρας Κεντρικής Εισόδου Επειγόντων.
2. Αντικατάσταση μηχανισμού στήριξης, ηλεκτρικών & μηχανικών μερών (πλην υαλοστασίων) θύρας Εισόδου Κεντρικού Κτιρίου Νοσοκομείου. Έλεγχος -παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 05-11-2018 ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ , έως τις 12,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1899.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 05/11/2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00μ.μ για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ HOLTER ΠΙΕΣΗΣ TONOPORT V ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ SEERLIGHT ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GE για την καρδιολογική κλινική του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 2480,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ-0889). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Προκηρύσσουμε για πλήρωση την παρακάτω θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. , επί θητεία, ήτοι:
Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας στο βαθμό του Επ. Β΄

ΘΕΜΑ:

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας»