Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 14:48

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ανάρτηση πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Διευθυντή για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Αναρτούμε σήμερα, Δευτέρα 13.11.2023, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψήφιων για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Διευθυντή, του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, βάσει της αρ. πρωτ. 2943/13.03.2023 Απόφασης-Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου.

Διαβάστηκε 53 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ