ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 02 Μαϊος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                           Πρέβεζα: 23/04/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     Αρ.Πρωτ.:4199/02-05-2019
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Περιστέρα Ε.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων από το Γ. Ν. Λευκάδας στο Γ .Ν. Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. αίτημα για την αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων από το Γ. Ν. Λευκάδας στο Γ .Ν. Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2019 σε κλειστό φάκελο έως τις 11 π.μ., λόγω του κατεπείγοντος για τις ακόλουθες εργασίες όπως αυτές
δίνονται στην τεχνική περιγραφή.Προσφορές γίνονται αποδεκτές και για το σύνολο των εργασιών.Δικαίωμα συμμετοχής (σύμφωνα με το Π.Δ.1 ΦΕΚ 3/Α΄/2013) έχουν οι κάτοχοι των τίτλων:
1) Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός ο οποίος να διαθέτει Πιστοποιητικό κατηγορίας II, 2) Εργοδηγός Ψυκτικός ο οποίος να διαθέτει Πιστοποιητικό κατηγορίας I ( να κατατεθούν με την οικονομοτεχνική προσφορά).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤHTA  ΤΙΜΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ
 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
 1 Αποξήλωση, μεταφορά και
εγκατάσταση κλιματιστικών
μηχανημάτων από το Γ. Ν. Λευκάδας
στο Γ .Ν. Πρέβεζας.
 24      

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
I. Αποξήλωση των κλιματιστικών μηχανημάτων από το παλαιό νοσοκομείο Λευκάδας
II. Μεταφορά τους στο νοσοκομείο Πρέβεζας
III. Εγκατάσταση τους συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών εγκατάστασης και σύνδεσης (σωληνώσεις, στηρίγματα, βαλβίδες κλπ) και των αναλωσίμων (ψυκτικό υγρό, καθαριστικό μονάδων κλπ.) σε χώρους όπως αυτοί υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
IV. Παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία και πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος.
V. Το σύνολο των μηχανημάτων δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 Α/Α  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 1  9000 Btu/h  9
 2  12000 Btu/h  11
 3  18000 Btu/h  1
 4  24000 Btu/h  2
 5  48000 Btu/h  1

Όλες οι εργασίες, θα πραγματοποιηθούν τις ώρες και τις ημέρες εκείνες που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία και των δύο νοσοκομείων.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠεμPMEESTE_Μαϊος+0300RΜάιPMEEST_EESTEΜάι+03:000PMEESTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πρέβεζα 02/05/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  16/04/2019 - 30/04/2019

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠεμAMEESTE_Μαϊος+0300RΜάιAMEEST_EESTEΜάι+03:000AMEESTE