Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: 2019

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 12:10

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 16-12-2019 ΕΩΣ 20-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 13/12/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :        Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :     Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :       2682 3 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :     2682 0 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 16-12-2019 ΕΩΣ 20-12-2019

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:13049

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Ιωάννου Π.

Τηλ.:     2682361310

Φαξ:      2682024837

Διεύθ.:  Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (KAE 1292).

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.:13050

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Τμήμα:         Οικονομικό

Πληρ.:           Μώκου Λ..

Τηλ.:            2682361308

Φαξ:             2682024837

Διεύθ.:          Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

MAIL:            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                  

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών “Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας”.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 17-12-2019 σε κλειστό φάκελο έως τις 14.00 μ.μ., λόγω του κατεπείγοντος για τις ακόλουθες εργασίες όπως αυτές δίνονται στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός για τις «Υπηρεσιών Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας» ανέρχεται στα 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863).

 

            Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤHTA

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Υπηρεσίες Χρωματισμού της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ του Γ.Ν. Πρέβεζας

1

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν την ανακαίνιση των χρωματισμών των εξωτερικών επιφανειών της Κεντρικής Εισόδου των ΤΕΠ περίπου 100 τ.μ.

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι:

 1. Προετοιμασία των επιφανειών με απομάκρυνση των αποσαρθρωμένων επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους καθώς και σπατουλάρισμα στα σημεία όπου αυτό απαιτείται.
 2. Αστάρωμα των επιφανειών και εφαρμογή δύο στρώσεων του χρώματος.
 • III. Το χρώμα θα φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς άριστης ποιότητας
 2. κατάλληλο για εξωτερική χρήση
 3. να διαθέτει ISO
 4. να είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον
 5. Το χρώμα (δύο αποχρώσεις) θα επιλεγούν από την Υπηρεσία για την εξασφάλιση ομοιομορφίας με τις υπόλοιπες επιφάνειες

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία όπως και τυχόν ικριώματα (τροχήλατα για τη διευκόλυνση της ροής ασθενοφόρων-ασθενών στα Επείγοντα) που θα απαιτηθούν.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια του κτιρίου, του χώρου και του εξοπλισμού.

Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στον χώρο.

Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο και τρόπο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου.

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και εμπειροτέχνες Οικοδομικών έργων εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.

Χρόνος περαίωσης και τιμολόγησης: μέχρι 31/12/2019.

Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία ανάθεσης.

            Εάν επιθυμείτε επίσκεψη στο χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2682361316/315 (Τεχνικό Τμήμα - κ. Δρόσου Ε.) & κατά το πρωϊνό ωράριο 07.00-15.00.

 

                                                                               O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Υ

                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 11:51

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ 09-12-2019 ΕΩΣ 13-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 06/12/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :        Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :     Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :       2682 3 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :     2682 0 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 09-12-2019 ΕΩΣ 13-12-2019

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 4/12/2019

                                                                                                         Αρ.Πρωτ.:12687

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τμήμα:   Οικονομικό                                                   

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                  

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  09/12/2019  έως τις 10 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.562,4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑΜ: 19PROC005950836
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                        ΑΔΑ: ΩΝΤΖ469079-93Ξ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    ΗΜ/ΝIA : 02/12/2019
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.12620/3-12-2019
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45 /2019
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με CPV 33141620-2.για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 4/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:12687

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:   Οικονομικό

Πληρ.:    Μώκου Λ.     

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

                                  

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  09/12/2019  έως τις 10 πμ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.562,4€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

 

                                                                                                               ΑΔΑΜ: 19PROC005951831
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ              ΑΔΑ: 6Β6Ε469079-ΣΨΣ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          ΗΜ/ΝIA : 03-12-2019
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α. ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12628
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 46/2019
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας « Αντιδραστηρίων για βιοχημικούς αναλυτές με παραχώρηση συνοδού
εξοπλισμού» με CPV 38434500-1 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                              Πρέβεζα : 2/12/2019

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                         Αρ. Πρωτ.12622/3-12-2019

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                 

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Μώκου  Λ.

Tηλ. ……….:   2682361310

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2,  481 00,  Πρέβεζα

mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση  τεχνικών και    οικονομικών προσφορών  για  την αντικατάσταση μιας(1) εσωτερικής πόρτα στην Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν Πρέβεζας, και ένός(1) πάγκου κουζίνας  και δύο(2) θυρών ντουλαπιών για τον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ:12406/27-11-2019 Πρωτογενές αίτημα για την αντικατάσταση μιας(1) εσωτερικής πόρτας και ένός(1) πάγκου κουζίνας στην Καρδιολογική κλινική του Γ.Ν Πρέβεζας, καθώς και δύο (2) θυρών ντουλαπιών για τον ξενώνα ΕΣΤΙΑ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας και του Ξενώνα Εστία με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 09/12/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 10πμ, για:

 1.  Προμήθεια και εγκατάσταση μίας ξύλινης πόρτας στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Π. διαστάσεων 75Χ215εκ., μη συμπεριλαμβανομένης κλειδαριάς και πόμολου,όμοιου χρωματισμού με τις ήδη υπάρχουσες.
 2.  Προμήθεια και εγκατάσταση στον Ξενώνα Εστία:
 • ενός πάγκου κουζίνας διαστάσεων 125Χ60εκ & 175Χ60εκ
 • δύο (2) θυρών ντουλαπιών κουζίνας διαστάσεων 72Χ40εκ και σε χρωματική συμφωνία με το υπόλοιπο έπιπλο και
 • μίας λαμαρίνας νεροχύτη

συνολικού προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) για το Γ.Ν Πρέβεζας και 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) για τον Ξενώνα Εστία.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

                                                                 

                                                                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                                                   ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             

Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 14:14

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΑΠΟ 16-11-2019 ΕΩΣ 30-11-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Πρέβεζα 02/12/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα…....…. :  Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :   Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ………...   :   26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax …….….   :  26820 24837
E-mail…......  :   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                          
Tαχ. Δ/νση ..  :   Σελευκείας 2, 481 00, Πρέβεζα    

                                                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση "Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου", (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:  16/11/2019 - 30/11/2019

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ