Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 4-4-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ. 2918/10-4-2014

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.355-28/3/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΩΝ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/04/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΗΣ ΠΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

USP

GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.1.13

Xωρίς βελόνη, ένα (1) τεμάχιο

4

6

180

 

 

72

 

----------

Με βελόνη δέρματος

1

 

75

45 ή 50

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ (NYLON)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος

(εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

Ποσότητες σε ΤΜΧ

 

49.2.7

Με μια βελόνη, ευθεία, δέρματος (κόπτουσα)

1

4

100

50

 

12

 

49.2.15

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα) τετράεδρη πλαστικής

4/0

1,5

75

19

 

120

 

49.2.23

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)

1

4

75

50

 

60

 

49.2.34

Με μια βελόνη, 3/8 κύκλου, δέρματος (κόπτουσα)

3/0

2

75

26

 

240

 

49.2.60

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, θηλειά

1

4

150

50

 

24

 

 

   ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.4.38

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

75

40

 

60

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 30 - 40 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.6.25

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

75

40

 

240

 

49.6.28

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2/0

3

75

22

 

60

 

49.6.32

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

3/0

2

75

22

 

60

 

49.6.35

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

4/0

1,5

70

22

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 60 - 100 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ)

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

USP

   GAUGE

Μήκος Ράμματος (εκατοστά)

Μήκος Βελόνης (χιλ.)

Τιμή

ποσό­τητες

σε ΤΜΧ

 

49.7.81

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

1

4

90

36

 

1096

 

49.7.90

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2

5

75

45

 

1596

 

49.7.93

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

2/0

3

75

26

 

2596

 

49.7.101

Με μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη

3/0

2

75

26

 

596

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. 1.Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.
 2. 2.Οι αναφερόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
 3. 3.Για κάθε τύπο ράμματος να δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Σύνθεση
 • Πάχος ράμματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Gauge Number) ή / και την USP
 • Μήκος ράμματος (στο μετρικό σύστημα)
 • Τύπος βελόνης
 • Εάν η βελόνη είναι αποσπώμενη
 • Προβλεπόμενη χρήση
 • Εάν είναι χρωματισμένο
 • Πιθανή δομή (μονόκλωνο, πολύκλωνο, πλεκτό ή στριφτό)
 • Πιθανή επικάλυψη
 1. 4.Τα ράμματα να παραδίνονται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία παραγωγής.
 2. 5.Τα προσφερόμενα ράμματα να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία.
 3. 6.Να αναφέρεται η μέθοδος αποστείρωσης των ραμμάτων.
 4. 7.Να αναφέρονται ευκρινώς στη συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν στο είδος, στο μήκος και πάχος του ράμματος, στο είδος και μήκος της βελόνης.
 5. 8.Τα υλικά να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η στειρότητά τους.
 6. 9.Πριν την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Η επιτροπή διενέργειας και

αξιολόγησης των Νοσοκομείων δύναται επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

 1. 10.Το μήκος της βελόνης μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο έως και 3 χιλ. του ζητουμένου.
 2. 11.Για τις βελόνες τριγωνικής αιχμής, ο τρόπος κοπής δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο αξιολόγησης (conventional or reverse cutting).
 3. 12.Το μήκος των ελεύθερων ραμμάτων (απολινώσεις) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο και έως 20% μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος. Αν το μήκος του προσφερόμενου ελεύθερου ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος. Σε περίπτωση προσφορών με διαφορετικό αριθμό νημάτων ανά συσκευασία θα ληφθεί υπόψη η ανά τεμάχιο τιμή.
 4. 13.Με βάση την αριθμ. πρωτ. 8227/27/2/01 απόφαση του Ε.Ο.Φ. απαγορεύεται η προσφορά ζωικών χειρουργικών ραμμάτων CATGUT που είχαν παρασκευαστεί από έντερα βοοειδών, διότι έχουν θεωρηθεί ότι ανήκουν στα υλικά που συνδέονται με τη μετάδοση σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE). Για τα προσφερόμενα ζωικά ράμματα πρέπει να παρέχεται πιστοποιητικό ότι δεν προέρχονται από βόειο υλικό.
 5. 14.Το μήκος του ράμματος μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο του αναγραφομένου. Αν το μήκος του προσφερόμενου με βελόνα ράμματος είναι μεγαλύτερο του ζητουμένου δε θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο αξιολόγησης το επιπλέον μήκος.
 6. 15.Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δύο (2) κλινικές μελέτες, όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος μέσα στον ιστό.
 7. 16. Για βελόνες τριγωνικής αιχμής γίνονται δεκτές προσφορές για βελόνες κόπτουσες (conventional) και αντικόπτουσες (reverse cutting) και αξιολογούνται ξεχωριστά. Στην προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται ο τρόπος κοπής της βελόνης.
 8. 17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει:

17.1.Να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 394/96 (με ποινή απόρριψης).

17.2. Να καταθέσουν κατά το στάδιο αξιολόγησης, εφόσον τους ζητηθεί δύο τουλάχιστον κλινικές μελέτες που να αφορούν στα προσφερόμενα ράμματα (ράμμα με βελόνη) και βάσει των οποίων χορηγήθηκε το σήμα CE(με ποινή απόρριψης).

                                                                         

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :

α) Βέλτιστο αρχικής τάσης στις 21 ημέρες

β) Επικάλυψη ράμματος φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται και να έχει καλύτερη συμπεριφορά

γ) Μέσος χρόνος απορρόφησης 63 ημέρες

δ) Να είναι εύχρηστο, ο κόμπος να κατεβαίνει και να μην κλειδώνει πρόωρα.

ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

α) Να χάνει την αντοχή του στην τάση περίπου στις 10-14 ημέρες

β) Να έχει απορροφηθεί στις 35-42 ημέρες

γ) Η επικάλυψη του ράμματος να είναι φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται και να έχει καλύτερη συμπεριφορά

δ) Βέλτιστο αντοχής τάσης στις 5 ημέρες

                                       

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ετικέτες