ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Πρέβεζα:17/04/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               Αρ.Πρωτ.:3821
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: ΠεριστέραΕ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 23-04-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 12.00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.650,00€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας και 180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Ψυχαργώ και 300,00€ για το ΚΦΙΑ (KAE 1292).

ΤετPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_EESTEΑπρ+03:000PMEESTE